Integritetspolicy

Vår Integritetspolicy

Link Logistics prioriterar din datasäkerhet och sekretess. I vår integritetspolicy kan du läsa mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Vår integritetspolicy gäller för dig som är kund hos oss, tar emot leveranser via våra tjänster, är samarbetspartner eller kommer kontakt med oss via vår kundtjänst eller hemsida i övrigt.

 

Vem behandlar vi uppgifter om?

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller, t.ex. när du köper våra tjänster, tar emot leveranser via våra tjänster, använder våra olika produkter eller kommer i kontakt med oss genom vår kundtjänst, bokningssida eller hemsida i övrigt.

Vi kan också erhålla dina personuppgifter, om du t.ex. är en av våra leverantörer eller samarbetspartner.

Vi behandlar även uppgifter i samband med rekrytering och anställning.

 

Link Logistics som personuppgiftsansvarig

Link Logistics är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi tar emot om dig. Vår juridiska information är:

Linklog AB

Åkarevägen 3D

435 33 Mölnlycke

Organisationsnummer: 556945-3672

Du kan kontakta oss per telefon +46 (0) 771 181 182 eller genom info@linklog.se.

 

Link Logistics som personuppgiftsbiträde

Link Logistics kan i enskilda fall också vara personuppgiftsbiträde när vi behandlar dina personuppgifter för andras räkning. Det är t.ex. när du använder vårt adressregister, då du via vår hemsida får åtkomst till att administrera mottagaruppgifter.

När Link Logistics är personuppgiftsbiträde tillämpas inte vår integritetspolicy. Som personuppgiftsbiträde behandlar vi uppgifterna enligt den personuppgiftsansvariges direkta instruktioner i överensstämmelse med biträdesavtalet.

 

När behandlar vi personuppgifter?

Link Logistics behandlar personuppgifter för att kunna leverera den tjänst som du som mottagare har köpt för att kunna utföra en leverans korrekt; för att kunna kommunicera med dig via vår kundtjänst i samband med beställning, reklamation och returnering; för att kunna förbättra, upprätthålla och utveckla våra tjänster och slutligen; när du ansöker om ett jobb eller jobbar hos oss.

Vi samlar in och behandlar därmed endast personuppgifter i de syften som anges nedan:
 

Vid genomförande av leverans
När du är kund hos Link Logistics eller tar emot elektroniska och fysiska försändelser, behöver vi behandla viss information för att kunna genomföra leveransen på rätt sätt.

Det innebär att vi tar emot en mängd uppgifter, både om dig (t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer, företag, befattning, m.m.) och mottagaren, och information om leveransens innehåll när du använder följande tjänster:

 • Link Courier
 • Link Pharma
 • Link Warehousing
 • Link Freight
 • Link Special Service

Vi behandlar uppgifterna i syfte att kunna leverera tjänsten som du har beställt till den rätta mottagaren, för att kunna ge dig åtkomst till vår hemsida och bokningssida, för att kunna administrera eventuella reklamationer och returneringar samt för att möjliggöra annan kommunikation som du kan ha med vår kundtjänst i samband med detta, t.ex. när vi skickar dig leveransmeddelanden via e-post och sms.

Den rättsliga grunden för vår behandling finns i dataskyddsförordningen 6:1 b, och sker därmed för att uppfylla vårt avtal med dig.

I den omfattning behandlingen under leveranstjänster berör känsliga uppgifter, kommer den rättsliga grunden vara förordningens artikel 9:2 a och sker mot bakgrund av ditt förhandsgodkännande.
 

• Vid användning av vår hemsida och bokningssida
När du besöker vår hemsida och tillhörande bokningssida samlar vi in de personuppgifter som du aktivt väljer att ge oss (t.ex. ditt namn, e-postadress, telefonnummer, befattning m.m.).

Dessutom behandlar vi viss tillfällig information om din transaktionshistorik och andra tekniska data (t.ex. IP-adress och typ av webbläsare).

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna göra tillgängliggöra vår hemsida och tillhörande bokningssida, för att kunna underhålla dem och förbättra dem, för att kunna ge dig support via vår kundtjänst, t.ex. i marknadsföringssyfte, rapporter om marknadsföringskampanjer, utarbetande av besöksgrupper etc.

Den rättsliga grunden för vår behandling finns i artikel 6:1 f. Vårt berättigade intresse grundar sig således i ett behov av att förbättra våra tjänster samt möjligheten att svara på förfrågningar.
 

Vid ansökningar och anställning
När du ansöker om ett jobb på Link Logistics skickar du oss en ansökan via Jobbsafari, där du berättar vem du är och vad du brinner för. Därför innehåller din ansökan flera personuppgifter som vi behandlar – däribland ditt namn, adress, telefonnummer, information om din utbildning och tidigare anställningar m.m.

Den rättsliga grunden för vår behandling finns i artikel 6:1 b eller artikel 6:1 f i dataskyddsförordningen, där det berättigade intresset är att bedöma den sökandes kvalifikationer för jobbet.

Vi behöver endast ta emot uppgifter om dig som är relevanta och nödvändiga för din ansökan till jobbet. Därför ska din ansökan som utgångspunkt inte innehålla personnummer eller känsliga personuppgifter – t.ex. uppgifter om dina politiska eller religiösa övertygelser.

Du kan endast skicka oss en jobbansökan via Jobbsafari. När du skickar din ansökan till oss laddas uppgifterna därför upp på ett säkert sätt och i enlighet med Jobbsafaris informationssäkerhetspolicy. Vi behandlar självklart alltid alla ansökningar säkert och med sekretess.
 

Vid kontakt med oss på annat sätt

Om du är leverantör, samarbetspartner, kontaktperson, anhörig eller annan relation, där vi tar emot dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter, behandlar vi dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i syfte att hantera eller inleda en utredning.

Den rättsliga grunden för vår behandling finns i artikel 6:1 b, för att kunna besvara ditt meddelande.

Om vi vill använda dina uppgifter i andra syften än de ovannämnda, informerar vi dig alltid om detta innan behandlingen påbörjas.

Om du vill korrigera, ändra eller radera din personuppgifter som är registrerade i vårat system kan du skicka ett e-postmeddelande til info@linklog.se. Du kan även skicka ett meddelande om du inte längre vill ta emot e-postmeddelanden eller om du har andra frågor om vår integritetspolicy.


Säkerhet

Vi ser på datasäkerhet med största allvar och uppfyller alla säkerhetskrav för behandling av personuppgifter.

 

Länkar till andra hemsidor

På vår hemsida finns det länkar till andra hemsidor och till integrerade hemsidor. Link Logistics kan inte ta ansvar för deras praxis i samband med insamling av personuppgifter.

När du besöker andra hemsidor bör du alltid läsa hemsidans policy om personuppgiftssäkerhet och andra relevanta policyer.

 

Våra cookies

Ja, vi använder även cookies. Läs mer om vår Cookie Policy på vår hemsida.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Link Logistics har fastställda raderingsförfaranden för att säkerställa att dina uppgifter raderas när det inte längre finns någon rättslig grund för behandlingen.

Vi lagrar alla dina personuppgifter fram till dess att det inte längre anses nödvändigt eller så länge som det följer lagkrav – däribland relevanta bestämmelser i bokföringslagen och preskriptionslagen. Som kund kan vi därför i princip lagra leveransuppgifter i upp till 3 år, om inte en konkret tvist eller andra lagkrav ger anledning till en längre lagringstid.

Om du söker jobb på Link Logistics, men inte blir vår nya kollega, raderar vi som utgångspunkt din ansökan med detsamma. Särskilda omständigheter kan dock ge upphov till att vi lagrar dina uppgifter i enlighet med de relevanta bestämmelserna i preskriptionslagen.

När du inte längre är anställd hos oss, lagrar vi dina uppgifter i enlighet med de relevanta reglerna i penningtvätts-, preskriptions- och bokföringslagen. Normalt sett kommer vi att spara dina uppgifter i 5 år, såvida det inte är nödvändigt att förlänga lagringsperioden till följd av en konkret tvist eller andra lagkrav.

Observera att dina uppgifter kan behandlas och lagras längre, oavsett tillfälle, om de är anonymiserade.

 

Vem behandlar dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas i princip endast av Link Logistics, men i vissa situationer är det nödvändigt att lämna ut dina uppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller för att kunna fullgöra ett avtal mellan oss.

Därför lämnar vi i vissa fall ut dina uppgifter till kreditinstitutioner för att uppfylla avtalet mellan oss, offentliga myndigheter för att uppfylla skyldigheterna i penningtvättslagen eller till våra personuppgiftsbiträden (leverantörer av cookietjänster och samarbetspartners).

Dina uppgifter kan i det sammanhanget överföras utanför EU och EES när vi använder vår leverantör av cookietjänster. Dina uppgifter kommer i så fall att överföras säkert för lagring i USA i enlighet med Privacy Shield-avtalet. Läs mer om den rättsliga grunden för överföring här.

 

Vilka rättigheter har du i förhållande till dina personuppgifter?

Du har flera särskilda rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter:

 • Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi har samlat in om dig
 • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade
 • Du har vid vissa tillfällen rätt att få personuppgifter raderade innan den normala raderingsfristen, detta gäller t.ex. om uppgifter lagras utan rättslig grund
 • Du har rätt att begränsa vår åtkomst till behandling i vissa situationer
 • Du har rätt att ta emot/få dina personuppgifter utlämnade till en annan personuppgiftsansvarig
 • Du har i vissa fall rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 • Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst om du har samtyckt till vår behandling av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att inte vara föremål för beslut som baseras på automatisk behandling

 

Vilka rättsmedel har du?

Du kan kontakta oss för frågor, klagomål eller andra förfrågningar per telefon +46 (0) 771 181 182 eller genom info@linklog.se.

Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter kan du även kontakta Datainspektionen:

Datainspektionen

Drottninggatan 29, plan 5

104 20 Stockholm

Telefon: +46 (0) 08-657 61 00

E-mail: datainspektionen@datainspektionen.se