Link Logistics och YOYO Global Freight går samman

Link Logistics och YOYO Global Freight går samman för att öka tillväxt och internationalisering

Link Logistics stärker den danska kärnverksamheten och accelererar internationaliseringen med köpet av YOYO Global Freight, ett av Danmarks ledande speditions- och logistikföretag. YOYO erbjuder kurirservice, sjö-, luft- och landtransport till en rad företag med särskild vikt på high-end-segmentet.

Sammanslagningen av YOYO och Link Logistics skapar Nordens ledande logistikpartner inom expresstransport med en förväntad omsättning under 2021 på över 600 miljoner danska kronor och ett förväntat rörelseresultat (EBITDA) på cirka 40 miljoner danska kronor. Sammanlagt finns 170 medarbetare i Brøndby, Fredericia, Århus, Odense, Aalborg, Göteborg och Stockholm samt på kontor i Norge och USA. Affären är villkorad av konkurrensmyndigheternas godkännande.

– Vi ser fram emot att samarbeta med våra nya och duktiga kollegor för att skapa en ännu starkare gemensam plattform genom att utöka vår egen verksamhet och köpa upp attraktiva företag som kan bidra till vår tillväxtstrategi. Tillsammans får vi storleken och musklerna att öka den internationella expansionen genom att investera i säljorganisationen, den digitala framtiden och hållbarheten och bredda med nya terminaler och kontor på både befintliga och nya marknader, säger Anders Martens, vd på Link Logistics.

I kölvattnet av covid-19 väntas de internationella marknaderna för expressfrakt och kurirservice växa markant på grund av hög efterfrågan bland konsumenterna och normalisering i en rad branscher. Den här affären skapar uppenbara möjligheter för korsförsäljning av kompletterande tjänster och produkter i Link Logistics och YOYO. Båda företagen har ett tydligt fokus på medarbetare, IT-plattform samt kundservice och erbjuder skräddarsydda lösningar som skapar högt värde för kunderna inom internationell kurir-, luft-, sjö- och biltransport.

– Nöjda kunder och ordning är grunden för företagskulturen i både YOYO och Link Logistics. Därför ser vi fram emot att förena våra styrkor och skapa ännu större värde som en stark internationell logistikpartner som kan hantera den tilltagande komplexiteten för kunderna. Vi vill ligga i framkant och leverera personligt anpassad service av hög kvalitet till våra kunder och med sammanslagningen kommer vi att stå ännu starkare i framtiden, säger Kasper Andersen, medgrundare och vd på YOYO.

Köpet av YOYO genomförs i förlängningen av Polaris förvärv av Link Logistics i slutet av 2019 för att öka tillväxten genom fortsatt organisk tillväxt och fokus på uppköpsmöjligheter i Europa, USA och Asien.

YOYOs ledning fortsätter som en del av ledningen i Link Logistics, och ägarbytet innebär inte några förändringar i kundrelationer och kundvillkor. I samband med transaktionen investerar YOYOs ledning i Link Logistics. Parterna har kommit överens om att inte avslöja köpeskillingen.

 

Mer information:
Anders Martens, vd på Link Logistics, +45 21 29 85 02

 

 

 

Om Link Logistics (www.linklog.dk)

Link Logistics är Nordens ledande oberoende kurirspecialist inom expresstransporter med globala samarbetsavtal med de största leverantörerna. Företaget har 95 medarbetare och terminaler i Århus, Brøndby, Fredericia, Göteborg och Stockholm. År 2020 omsatte Link Logistics 280 miljoner danska kronor med ett rörelseresultat (EBITDA) på 22 miljoner danska kronor.

 

Om YOYO (www.yoyoglobal.com)

YOYO Global Freight grundades 2009 och är idag ett av Danmarks ledande speditions- och logistikföretag med terminaler i Odense och Aalborg samt avdelningar i Köpenhamn, Oslo, Stavanger, Göteborg och New York. Företaget har 75 medarbetare som arbetar med att göra frakt och logistik så enkelt och smidigt som möjligt. År 2020 hade YOYO en omsättning på 259 miljoner danska kronor och ett rörelseresultat (EBITDA) på 12 miljoner danska kronor, och 2017–2020 har YOYO haft en genomsnittlig årlig tillväxt på 44 % som drivs av organisk framgång och uppköp.

 

Om Polaris – The Power of Partnership (www.polarisequity.dk)

Polaris är ett nordiskt investeringsföretag med huvudkontor i Köpenhamn, som investerar i och tillhandahåller flexibelt kapital för väletablerade mellanstora företag i Norden. Sedan 1998 har Polaris skapat fem fonder med mer än 14 miljarder danska kronor i kapitalåtaganden och fokuserar på företag med tillväxt- och utvecklingspotential. Hittills har Polaris investerat i 48 företag, och ytterligare 80 investeringar har gjorts i portföljbolagen. Polaris äger 17 företag med en total omsättning på drygt 7,5 miljarder danska kronor och har omkring 5 000 anställda.