Link Special Service

Har du ett mycket speciellt transportuppdrag?

Då är Link Special Service rätt val. Vi erbjuder hantering av speciella transportuppdrag, där särskilda behov gällande innehåll, tid eller leveranssäkerhet inte passar för konventionella nätverk. Det kan vara transporter av farligt gods (ADR), överdimensionerat gods, SLV säkerhetsgodkänd transport, tullager, OBC – On Board Courier, akuttransporter och serviceuppdrag. Vi erbjuder leverans samma dag till Sverige och Europa, och löser alla typer av specialtransporter med tät bemanning längs hela vägen.

Kontakta vårt servicecenter för att få veta mer.